Плюсове на съвременните секретни патрони с висока степен на сигурност