Денонощно отключване, ремонт и дубликати на ключове