Секретна ключалка Елит 2 със зъбно колело

Секретна ключалка Елит 2 със зъбно колело
Модел: Елит 2

Код №Различия

размер в мм.А/Bзъбно колелоброй

ключове

102.836 – 131/35голямо

z13

5
102.836 – 231/53голямо

z10

5
102.83631/31голямо

z10

3
102.836-0131/60голямо

z10

5
102.836-01-131/60голямо

z13

5
102.836-0231/70голямо

z10

5
102.836-02-131/70голямо

z13

5