Брава FLAM 678

Брава FLAM 678

Основна брава за блиндирани врати с 3 точки на заключване.