Брава FIAM 678 с блокировка

Брава FIAM 678 с блокировка

Основна брава за блиндирани врати с 3 точки на заключване.