Брава Corbin 650.51

Основна брава за патрон Corbin 650.51

Брава Corbin 650.51

Брава основна за патрон без насрещник.
Подходяща за профилни врати.