3 наложителни факта за присъствие на доказано ключарско ателие