Брава AKARSAN

Допълнителна брава AKARSAN

Модел “AKARSAN” допълнителна (малка)

Бравата е предназначена за входни врати.