Допълнителна брава за врати на входни помещения

Допълнителна врава - сигурност

Допълнителна брава

Бравата е допълнителна и е предназначена за врати на входни помещения на офиси, частни домове и производствени сгради, където е необходима висока степен на сигурност.